Postcode 5644

Postcode 5644
Postcode + letters
Wijk Stratum/eikenburg/roosten
Plaats Eindhoven
Gemeente Eindhoven
Provincie Noord-brabant

Statistieken van postcode 5644

Gemeentecode 772
Totaal aantal inwoners 8320
Totaal mannen 4130 (49.64%)
Totaal vrouwen 4185 (50.3%)
Totaal allochtonen 1915 (23.02%)
Westerse allochtoon 1065 (12.8%)
Niet westerse allochtoon 850 (10.22%)

Statistieken huishoudens postcode 5644

Totaal particuliere huishoudens 4020
Eenpersoonshuishoudens 1855 (46.14%)
Meerpersoonshuishouden zonder kinderen 905 (22.51%)
Meerpersoonshuishouden met kinderen 1255 (31.22%)
Gemiddelde huishoudensgrootte 2

Kaart van Eindhoven

Postcodes in deze buurt

5644AZ5644BM5644EP5644ED5644GE5644DC5644JC5644BD5644JB5644EM5644ER5644JK5644CA5644JL5644CT5644CL5644EE5644KH5644KJ5644HW5644KN5644CJ5644DL5644HJ5644JD5644DD5644DX5644DA5644CK5644HK5644GA5644KK5644JV5644EB5644EN5644GJ5644CH5644AD5644GD5644EK5644KL5644JJ5644GH5644BP5644CM5644BE5644EL5644KD5644DH5644GC5644SX5644HV5644KP5644CC5644AE5644CD5644HX5644BS5644DK5644GG5644DB5644AB5644AC5644CW5644EC5644HR5644CB5644BG5644EH5644BB5644DV5644KA5644HL5644DE5644BJ5644CR5644ET5644KC5644JS5644KE5644CS5644HZ5644AA5644JE5644GK5644EG5644KR5644HM5644DS5644GB5644DT5644BA5644BC5644SB5644BZ5644JG5644BN5644KB5644CP5644JT5644CN5644BL5644EA5644JH5644ES5644BX5644BV5644HG5644DJ5644HT5644BR5644BW5644DR5644TV5644EV5644BH5644BK5644HS5644CG5644EJ5644HP5644HH5644JA5644CV5644HN5644TA5644DG5644SR5644KM5644CE