Postcode 1013PA

Postcode 1013PA
Straat Van Heemskerckstraat
Wijk Westerpark
Plaats Amsterdam
Gemeente Amsterdam
Provincie Noord-holland

Statistieken van postcode [+PostcodesOp1Januari+]

Gemeentecode [+gemcode+]
Totaal aantal inwoners [+TotaalMannenEnVrouwen_1+]
Totaal mannen [+TotaalMannen_22+] (NAN%)
Totaal vrouwen [+TotaalVrouwen_43+] (NAN%)
Totaal allochtonen [+TotaalAllochtonen_64+] (NAN%)
Westerse allochtoon [+WesterseAllochtoon_65+] (NAN%)
Niet westerse allochtoon [+NietWesterseAllochtoon_66+] (NAN%)

Statistieken huishoudens postcode [+PostcodesOp1Januari+]

Totaal particuliere huishoudens [+TotaalParticuliereHuishoudens_67+]
Eenpersoonshuishoudens [+Eenpersoonshuishoudens_68+] (NAN%)
Meerpersoonshuishouden zonder kinderen [+MeerpersoonshuishoudensZonderKinderen_69+] (NAN%)
Meerpersoonshuishouden met kinderen [+MeerpersoonshuishoudensMetKinderen_70+] (NAN%)
Gemiddelde huishoudensgrootte [+GemiddeldeHuishoudensgrootte_71+]

Kaart van Amsterdam